De nieuwe website en erfgoeddatabank voor Erfgoed Lommel is gelanceerd. Ferdi Geerts, vrijwilliger bij Erfgoed Lommel levert hierbij een verslag.  

     

https://campaign-image.com/zohocampaigns/133052000002589780_zc_v95_1599466344893_banner_b_3.jpg

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Nieuwe website en erfgoeddatabank voor Erfgoed Lommel 
 • Online basisopleidingen 22 mei en 2 juli
 • NDE Versnellingsregeling
 • Verzamelen en bewaren van erfgoedverhalen
 • Nieuwe release van Atlantis versie 5.24.1

Nieuwe website en erfgoeddatabank voor Erfgoed Lommel

Erfgoed Lommel is een vrijwilligersvereniging, ondersteund door personeel. Als extern verzelfstandigd agentschap werken ze samen met de Stad Lommel om het Lommelse erfgoed te verzamelen, te bewaren, te bestuderen en te ontsluiten. Onderdeel van de collectie zijn duizenden boeken en tijdschriften, foto’s en oude prentbriefkaarten, archiefstukken en documentatie, kranten en kaarten, doodsbrieven en bidprentjes. 
 
DEVENTit mocht een nieuwe website met erfgoeddatabank realiseren voor Erfgoed Lommel. Ferdi Geerts, vrijwilliger bij Erfgoed Lommel levert een verslag: 
"In Vlaanderen werd op zondag 21 april Erfgoeddag gevierd met als thema ‘Thuis’. Een ideaal moment om de nieuwe website en databank over het erfgoed van onze ‘thuis’, Lommel, te lanceren, dacht Erfgoed Lommel. Enkele jaren geleden kozen we voor de software Atlantis van DEVENTit om onze collecties te beheren en ze tegelijkertijd zichtbaar te maken voor het publiek. Voor een kleine organisatie als de onze met heel diverse collecties betekende dat een flinke stap vooruit. We volgden boeiende opleidingen, overlegden vaak onderling over de manier van aanpak betreffende de databank en vulden de verschillende modules van de databank met vele data. Regelmatig riepen we de hulp in van de vlotte helpdesk van Deventit. Dat alles nam de nodige tijd in beslag. Erfgoeddag 2024 werd uiteindelijk de dag worden waarop we website en databank voorstelden aan de Lommelaren. Samen met de stedelijke bibliotheek gingen we aan de slag om er een feestelijke dag van te maken. Na de toespraken van schepenen Karel Wieërs en Peter Vanderkrieken kregen de bezoekers een deskundige uitleg over de werking van de website en databank. Iedereen kon deze zelf ook dadelijk uittesten. Alle reacties van de bezoekers van website en databank waren lovend. Er waren ook leuke kinderactiviteiten, een doorlopende powerpoint- en filmvoorstelling met oude beelden van Lommel en de fototentoonstelling 'Thuis in Lommel'. Het was een drukke en gezellige erfgoeddag in de Lommelse bibliotheek. Neem zeker eens een kijkje op www.erfgoedlommel.be"

Online basisopleidingen 22 mei en 2 juli

Op woensdag 22 mei en dinsdag 2 juli worden er groepstrainingen georganiseerd. Dit zijn online trainingen waar Atlantis gebruikers van verschillende organisaties gezamenlijk getraind worden. Zo'n training start om 09:30 en duurt tot ongeveer 12:30. 

 

Het gaat in beide gevallen om een basisopleiding. Zo'n basisopleiding is speciaal afgestemd op nieuwe Atlantis gebruikers of gebruikers waarbij de basiskennis opgefrist mag worden. Na afloop van deze opleiding zal een gebruiker in staat zijn zelfstandig te kunnen werken met Atlantis. De onderwerpen voor deze basisopleiding zijn onder andere:

 • Het inloggen in Atlantis en uitleg over de globale onderdelen in de menubalk;
 • Het zoeken naar objecten, zoeken in zoekresultaten en het opslaan van zoekvragen;
 • Het bekijken van de zoekresultaten, het bekijken van de detailinformatie en het wijzigen van de detailinformatie;
 • Het toevoegen van nieuwe objecten en multimedia inclusief het werken met kopiëren en defaults;
 • Bekijken van relaties en het leggen van nieuwe relaties;
 • Het uitvoeren van acties in bulk.
Meer lezen en aanmelden via onderstaande knop. 

NDE Versnellingsregeling 2024

Netwerk Digitaal Erfgoed biedt een versnellingsregeling om erfgoedorganisaties financieel te ondersteunen bij de overstap naar Linked Open Data volgens de richtlijnen van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Er is een ondersteuning beschikbaar voor het upgraden van het bestaande collectiebeheersysteem óf het overstappen naar een NDE-Compatibel collectiebeheersysteem. 

Atlantis kan volledig NDE-compatibel ingericht worden en komt in aanmerking voor deze Versnellingsregeling. Zowel bestaande Atlantis gebruikers als potentieel nieuwe gebruikers kunnen een aanvraag doen voor deze regeling. Per individuele aanvraag is een bedrag van tussen 5.000,- tot 15.000,- beschikbaar als eenmalige uitkering. 

 

Door NDE-Compatibel toe te passen worden allerlei functies toegevoegd die te maken hebben met het gebruiken en publiceren van Linked Open Data. Met als einddoel het uitwisselen van de collecties op basis van standaarden. Organisaties die NDE-Compatibel toepassen plaatsen bijvoorbeeld de openbare datasets in het Datasetregister. Dit is een verzamelportaal waar herbruikers van data de datasets zoeken, vinden en toepassen. Andere onderdelen van NDE-Compatibel zijn IIIF, Externe Thesaurus en Persistent Identifiers. 

Verzamelen en bewaren van erfgoedverhalen 

Verhalen zijn van belang om context te geven aan erfgoedcollecties. Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed is daarom in een verkennend onderzoek gekeken hoe het Nederlandse erfgoedveld omgaat met digitale verhalen en de opslag ervan. Uit dit onderzoek blijkt dat erfgoedorganisaties behoefte hebben aan standaarden en software om deze verhalen op een duurzame manier te beschrijven en te bewaren. Verhalen verbinden, verrijken en geven betekenis aan erfgoedobjecten. Het is daarom belangrijk dat verhalen niet als bijproducten van erfgoed worden gezien, maar ook als volwaardige, op zichzelf staande content. 

 

Atlantis biedt een verhalenplatform waarmee online bezoekers verhalen kunnen delen en bekijken. Bij het schrijven van zo'n verhaal kan multimedia toegevoegd worden of kan er gelinkt worden naar online content. Behalve het verhaal zelf worden er extra metadatavelden aangeboden, om extra context aan het verhaal te geven en de vindbaarheid te verbeteren. Deze verhalen worden voor het publiek gezamenlijk met de erfgoedcollecties aangeboden. Voorbeelden:

 

MijnStadMijnDorp, een community en erfgoedwebsite van de provincie Overijssel, maakt al langer gebruik van deze verhalenmodule. Bekijk hier deze verhalen. 

 

Erfgoed Enschede, is een initiatief bedoeld om collecties, verhalen, kennis en activiteiten over het lokale erfgoed samen te brengen. Bekijk hier de verhalencollectie. 

 

Stichting Wijkcollectie biedt een platform voor de wijkverhalen in Rotterdam en bewaart deze als het ‘immaterieel wijkerfgoed van de stad’. Bekijk hier de verhalen. 

 

Wil je meer weten over de Verhalen module als uitbreiding op Atlantis of als een losstaand platform? Neem gerust contact met ons op. 

Nieuwe release van Atlantis versie 5.24.1

Ongeveer 4 keer per jaar wordt er een nieuwe release van Atlantis uitgebracht, voorzien van nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes. Onlangs is versie 5.24.1 afgerond en wordt deze in de komende weken uitgerold bij Atlantis gebruikers. Nieuwe functies en aanpassingen zijn o.a.:

 • Uitbreidingen aan IIIF presentatie API
 • Keuzelijst voor externe thesauri met achterliggend meerdere bronnen
 • Versturen van geselecteerde multimedia per email
 • Uitbreidingen aan presentatieprofielen: 'downloaden voor ingelogde gebruikers'
 • Waarschuwingen bij uitvoeren van zware acties in het systeem

Via de startpagina van de Atlantis beheeromgeving zijn de volledige releasenotes te lezen en lees je de aanpassingen per onderdeel. 

https://campaign-image.com/zohocampaigns/54875000033178004_zc_v93_1619794282404_lege_slide3.jpg

Volg ons via:

LinkedIn
 

LinkedIn

 
Email
 

Email

 

Je ontvangt deze email omdat je bent ingeschreven voor de Atlantis-nieuwsbrief. Wil je wijzigen hoe je deze mailing ontvangt? Je kunt Uitschrijven of Je voorkeuren aanpassen