Linked Open Data

Linked Open Data is een belangrijk onderwerp in de archief- en erfgoed sector. Door dit te gebruiken en te publiceren wordt een zo hoog mogelijke vindbaarheid en bruikbaarheid van data gegarandeerd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van databases en de relevantie van informatie voor het publiek.
5-star-steps Linked Open Data

Atlantis en Linked Open Data

Atlantis is dusdanig doorontwikkeld dat alle beschikbare Linked Open Data toepassingen gebruikt kunnen worden. Voor gebruikers van Atlantis betekent dit dat dat zij gebruik kunnen maken van externe bronnen die dit ook aanbieden, en dat externe partijen de Linked Open Data uit Atlantis kunnen gebruiken.

Social-cloud

Gebruik van permanente links

Een belangrijke stap bij het toegankelijk maken en houden van digitale collecties is het tegengaan van linkrot, oftewel het niet meer werken van een aangeklikte link. Dit doe je met een persistent identifier (PID). Atlantis biedt hiervoor de dienst PID waarmee automatisch PID’s worden gegenereerd en getoond voor het publiek. Deze PID’s worden gehost door een externe partij zodat deze unieke link systeemoverstijgend verbonden blijft aan het object of onderwerp.

Lees hier meer over Persistent Identifiers

tn-diagram

Gebruik maken van externe termenlijsten

Atlantis kan koppelen met externe termenlijsten waardoor de gekozen termenlijsten realtime bevraagd worden en beschikbaar komen voor verrijking van objecten. Door hier gebruik van te maken wordt informatie op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vastgelegd. Een voorbeeld van een beschikbare termenlijst binnen Atlantis is het Termenetwerk van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ook is het in Atlantis mogelijk om een interne thesauri te verbinden aan een externe. Dit betekent dat binnen het collectiebeheersystemen met eigen termen en opbouw gewerkt kan worden, maar dat bij de publicatie van data de verbinding naar de externe term getoond wordt.

close-up-photography-of-yellow-green-red-and-brown-plastic-163064

Seriegewijs koppelen met termen

Atlantis biedt een tool om seriegewijs velden of keuzelijsten te verbinden aan termen uit een Linked Open Data Termenlijst. Dankzij deze functie is het omzetten van een database naar verbinding met deze Termen een fluitje van een cent. Dit proces kan volledig automatisch, of Atlantis toont het veld in de database en de term uit de gekoppelde thesauri. Met één druk op de knop wordt de verbinding gelegd met de externe thesauri.

Linked Open Data

Publiceren van Linked Open Data

Atlantis biedt een Open Data-publiekspagina waar datasets doorzoekbaar zijn en in 6 verschillende Linked Open Data formaten te downloaden. Ook biedt Atlantis een SPARQL interface waar externen via queries gebruik kunnen maken van de data. Binnen deze dataset wordt gebruik gemaakt van belangrijke ontologieën zoals Schema.org en Records in Context. Datasets uit Atlantis kunnen bijvoorbeeld opgenomen worden in het nieuwe NDE-datasetregister.