Linked Open Data

Atlantis ondersteunt het gebruiken en publiceren van Linked Open Data en is NDE-compatibel voor een zo hoog mogelijike vindbaarheid en bruikbaarheid van erfgoed data.
5-star-steps Linked Open Data

Atlantis en Linked Open Data

Atlantis is dusdanig doorontwikkeld dat Linked Open Data toepassingen gebruikt kunnen worden. Voor gebruikers van Atlantis betekent dit dat dat zij gebruik kunnen maken van externe bronnen die dit ook aanbieden, en dat externe partijen de Linked Open Data uit Atlantis kunnen gebruiken.

webomgeving collectiebeheer

Gebruik van permanente links

Een belangrijke stap bij het toegankelijk maken en houden van digitale collecties is het tegengaan van linkrot, oftewel het niet meer werken van een aangeklikte link. Dit doe je met een persistent identifier (PID). Atlantis biedt hiervoor de dienst PID waarmee automatisch PID’s worden gegenereerd en getoond voor het publiek. Deze PID’s worden gehost door een externe partij zodat deze unieke link systeemoverstijgend verbonden blijft aan het object of onderwerp.

Lees hier meer over Persistent Identifiers

nde-logo-1024×267-photoroom-png-photoroom

Atlantis is NDE Compatibel!

Door zoveel mogelijk te werken volgens dezelfde afspraken en standaarden, kunnen we erfgoed bruikbaar toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit noemen we ‘NDE-compatibel werken’. Dit zijn richtlijnen van het Netwerk Digitaal Erfgoed over het toepassen van Linked Open Data. NDE Compatibel houdt in dat deze zaken geregeld zijn:

  • Implementatie van PID’s
  • Koppeling met NDE Termennetwerk
  • Publiceren van Open Data sets
  • Datasets beschikbaar stellen via het Datasetregister
  • Implementatie van IIIF voor beeldmateriaal

Atlantis biedt ondersteuning voor alle genoemde onderdelen en is hiermee volledig NDE Compatibel.

Termennetwerk erfgoedbeheer

Gebruik maken van externe termenlijsten

Atlantis kan koppelen met externe termenlijsten waardoor de gekozen termenlijsten realtime bevraagd worden en beschikbaar komen voor verrijking van objecten. Door hier gebruik van te maken wordt informatie op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vastgelegd. Een voorbeeld van een beschikbare termenlijst binnen Atlantis is het Termenetwerk van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ook is het in Atlantis mogelijk om een interne thesauri te verbinden aan een externe. Dit betekent dat binnen het collectiebeheersystemen met eigen termen en opbouw gewerkt kan worden, maar dat bij de publicatie van data de verbinding naar de externe term getoond wordt.

Linked Open Data verbinden van collecties

Publiceren van Linked Open Data

Atlantis biedt de mogelijkheid om (linked) Open Data sets te publiceren. Ook biedt Atlantis een SPARQL interface waar externen via queries gebruik kunnen maken van de data. Binnen deze dataset wordt gebruik gemaakt van internationale ontologieën zoals Schema.org en Records in Context. Open Data sets worden via een koppeling aangeleverd aan het nieuwe NDE-datasetregister.

Collectieportaal erfgoed

Seriegewijs koppelen met termen

Atlantis biedt een tool om seriegewijs velden of keuzelijsten te verbinden aan termen uit een Linked Open Data Termenlijst. Dankzij deze functie is het omzetten van een database naar verbinding met deze Termen een fluitje van een cent. Dit proces kan volledig automatisch, of Atlantis toont het veld in de database en de term uit de gekoppelde thesauri. Met één druk op de knop wordt de verbinding gelegd met de externe thesauri.