Atlantis voor Archiefinstellingen

Atlantis biedt een uitgebreid archiefbeheersysteem voor archiefinstellingen. De archiefsoftware biedt een compete oplossing voor het beheren en online presenteren van archieven. Vanaf de registratie van aanwinsten en inventarissen tot beheer van depot.
Framework collectiebeheer

Archiefbeheersysteem

Atlantis is een volledig webbased oplossing voor archiefinstelling beheer. Het hart van het archiefbeheersysteem wordt gevormd door het Atlantis framework. Het framework wordt via plug-ins uitgebreid met modules, diensten en koppelingen.

Archiefinstelling archiefbeheer

Archiefbeheersysteem

Atlantis ondersteunt de werkzaamheden rond archiefmateriaal integraal: vanaf aanwinsten- en verliezenregistratie en het inventariseren tot de plaatsing in het depot. Via zoekingangen en hiërarchische navigatiesystemen wordt de informatie gestructureerd en in samenhang aangeboden. Er wordt gewerkt met de internationale standaarden zoals ISAD(G), ISAAR(CPF) en ISDF.

Depotbeheer archiefbeheer

Depotbeheer

Depotbeheer is onderdeel onze archief software. Hiermee worden depots flexibel ingericht. Zo kunnen blokken en stukken in het depot geplaatst worden en is inzichtelijk hoeveel ruimte per depot, stelling, kast of plank nog beschikbaar is. Er worden navigatiefuncties geboden om door het depotoverzicht te navigeren.

 

responsive publieksomgeving

Online presentatie van archieven

Online presentatie van uw archiefcollectie is naadloos onderdeel van onze archiefinstelling oplossing. Hierdoor biedt u uw online bezoekers de mogelijkheid te navigeren door archiefoverzichten en zoekvragen te doen naar o.a. archieven, archiefbestanddelen en andere toegankelijke bronnen.

 

 

Archiefinstelling collectiebeheer

Nadere toegangen

Voor verschillende collectiesoorten bieden wij nadere toegangen. Er zijn toegesneden modules voor o.a. beeldmateriaal, gedrukte bronnen, akten- en registers, bouwdossiers en bibliotheekcollecties. Een module kenmerkt zich naar bijbehorende beschrijvingsmodellen, werkprocessen en zoek- en presentatiemanieren.

 

 

digitale archiefinstelling

Digitale studiezaal

Onze Atlantis publieksomgeving biedt de mogelijkheid een digitale studiezaal op te zetten. Dankzij diensten als dossiervorming, annotaties, aanvragen en direct downloaden richt u uw digitale studiezaal volledig naar eigen wens in.

crowdsourcing archiefinstelling

Crowdsourcing

Het beschrijven van digitale collecties is een arbeidsintensief proces. Hiervoor worden veelal vrijwilligers ingezet. Met Atlantis Crowdsourcing wordt het vinden en inzetten van vrijwilligers makkelijk. Zo zijn organisaties in staat om via één omgeving projecten voor crowdsourcing te starten, aan vrijwilligers beschikbaar te stellen en deze projecten effectief te begeleiden. Lees meer over Atlantis Crowdsourcing. 

 

Archiefinstelling collectiebeheer

Verhalen module

Wilt u een beroep doen op de historische kennis van uw websitebezoekers? Of zoekt u achtergrondinformatie over uw collectie en wilt u deze verzamelen en beschikbaar stellen?

Benut de historische kennis van uw websitebezoekers met behulp van de Atlantis Verhalen module. Deze nieuwste toevoeging binnen het Atlantis aanbod stelt organisaties in staat om haar websitebezoekers verhalen, via een combinatie van content en multimedia, te laten delen.

veiligheid collectiebeheer

Koppeling met e-depot

Atlantis biedt een volwaardige samenwerking met een E-Depot, ongeacht de gekozen E-Depot oplossing. Geïntegreerd en real-time worden bestanden en metadata opgevraagd en opgeslagen (via bi-directionele ingest). Met Atlantis en een E-Depot oplossing wordt hiermee een volledig OAIS-compliant omgeving geboden. De informatie-uitwisseling met het E-Depot is configurabel en geoptimaliseerd zodat alleen een beroep op bestanden uit het E-Depot wordt gedaan als het gebruik van een origineel bestand noodzakelijk is.

Linked open data collectiebeheer

Linked Open Data

Linked Open Data is een belangrijk onderwerp bij archieven. Door Linked Open Data te gebruiken en te publiceren wordt een zo hoog mogelijke vindbaarheid en bruikbaarheid van data gegarandeerd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van databases en de relevantie van informatie voor het publiek. Atlantis is dusdanig doorontwikkeld dat alle beschikbare Linked Open Data toepassingen gebruikt kunnen worden. Voor gebruikers van Atlantis betekent dit dat dat zij gebruik kunnen maken van externe bronnen die Linked Open Data aanbieden, en dat externe partijen de Linked Open Data uit Atlantis kunnen gebruiken. Lees hier meer over Linked Open Data.

Overzicht

Kenmerken van Atlantis Archief Software

Krachtige publicatie-, zoek- en integratiefuncties

Met Atlantis wordt het beheren, registeren en beschikbaar stellen van archieven, inventarissen en nadere toegangen vereenvoudigd.

Internationale standaarden

Beheer al uw collectiedata volgens gangbare internationale standaarden zoals ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, GABOS, Spectrum of TMLO.

Uitgebreid autorisatiemodel

Dankzij uitgebreide autorisatiemogelijkheden worden rollen en rechten van gebruikers binnen de omgeving naar wens ingesteld.

Onbeperkt support

Onderhoud en support vindt plaats op basis van een onderhoudscontract. Hierbij zijn geen beperkingen in de hoeveelheid support of het aantal meldingen.

Koppelingen

Atlantis biedt ondersteuning voor tal van koppelingen en koppelingsprotocollen. Onder andere API, OAI, SRU, HTTPS en import/export in de vorm van XML, CSV en HTML.

Uitbreidbaar

Met nieuwe modules, diensten en koppelingen met/naar externe systemen is het archiefbeheersysteem onbeperkt uitbreidbaar en klaar voor toekomstige wensen en behoeften.