Atlantis Anonimiseren

Gedigitaliseerd erfgoed kan allerlei privacy gevoelige of niet openbare informatie bevatten. Met Atlantis Anonimiseren wordt een tool geboden om privacygevoelige onderdelen te vinden en af te lakken. Deze tool biedt een unieke combinatie tussen bulkverwerking en handmatige controle.
Anonimiseringssoftware

Anonimiseringssoftware

Erfgoedcollecties mogen niet zomaar openbaar aangeboden worden. Zo kunnen deze collecties persoonlijke informatie bevatten. Door deze collecties te anonimiseren worden de persoonlijke gegevens afgelakt zodat deze toch beschikbaar gesteld kunnen worden. Dankzij onze anonimiseringssoftware kan dit op een zeer efficiënte manier die zoveel mogelijk handwerk uit handen neemt.

Archiefinstelling

Opstarten

Binnen Atlantis wordt een anonimiseringsproject aangemaakt en de betreffende scans en OCR informatie worden aan het project gekoppeld. Als dit externe scans zijn worden deze via een import of een koppeling aan Atlantis toegevoegd.

tastbaar archeologie

Herkenning

Atlantis scant de OCR teksten en selecteert op basis van opgegeven criteria welke teksten mogelijke privacygevoelige informatie bevatten. Deze criteria worden door de gebruiker opgegeven, getest en uitgebreid. Op basis van deze criteria worden delen van de tekst afgelakt. In deze fase gaat het om een suggestie, vervolgens worden de scans met mogelijk privacygevoelige informatie toegevoegd aan de controle omgeving.

1_b5tn7FOeLUsJ-CqGlDGXyg

Automatische goedkeuring

Alle scans die geen privacygevoelige informatie bevatten worden automatisch goedgekeurd. Deze scans worden vrijgegeven voor publicatie en komen niet voor binnen de controle omgeving.

voorbeeld crowdsourcingtool

Handmatige controle

Alle scans die waarbij gemarkeerd is dat ze mogelijk privacygevoelige informatie bevatten worden doorgestuurd naar een controle omgeving. Deze projectomgeving is toegankelijk voor daarvoor door de organisatie geautoriseerde gebruikers. Binnen deze omgeving worden de scans aangeboden inclusief de gesuggereerde aflakblokken op basis van de criteria. De afgelakte blokken worden gecontroleerd en zo nodig aangepast, verwijderd of er worden extra blokken toegevoegd.

studie Archeologie

Afgeronde scans

Scans die afgerond zijn worden vrijgegeven voor publicatie. De scans zijn voorzien van aflakblokken en de afgelakte teksten zijn ook verwijderd uit de OCR informatie van een scan. Hierdoor zijn afgelakte vlakken behalve niet meer leesbaar ook niet meer vindbaar.

Overzicht

Kenmerken van Atlantis Anonimiseren

Breed inzetbaar

De oplossing kan gebruikt worden voor allerlei doeleinden die te maken hebben met het aflakken van privacygevoelige informatie.

Volledig in eigen beheer

Organisaties worden in staat gesteld zonder tussenkomst van DEVENTit eigen projecten in te richten.

Slimme import- en koppelingsfuncties

Dankzij slimme functionaliteiten kan dit platform samenwerken met verschillende externe systemen.

Direct beschikbaar voor publicatie

Een scan die goedgekeurd is komt direct beschikbaar voor publicatie.

Unieke combinatie tussen automatisch en handmatig

Veel handwerk wordt weggenomen dankzij de mogelijkheid om in batch scans te laten doorzoeken op vooraf ingevulde criteria.

Aflak criteria aanpasbaar

Ingegeven wordt op basis van welke criteria afgelakt wordt door de software. Dit gebeurt op basis van: Trefwoorden, prefixen, suffixen, algemene regels en uitzonderingen.

chatsimple